Bir Konuya Bir Başlık

Bir yazıyı etkili, okunur kılan şeylerden biri ele aldığı konunun sınırlarını başarıyla çizebilmesi, odak noktasından ayrılmadan hedefine ulaşabilmesidir. Nerede başlayıp nerede bittiği belli, sınırları, odak noktası belli olmayan, konudan konuya atlayan, uzun paragraflar açan yazılar okurun ilgisinin kolayca dağılmasına, yazıların okunurluğunun düşmesine neden olacaktır. Bu postta bu konuyu inceleyeceğiz.

Her blogun etraflıca ele aldığı dar bir kapsamı olması gerektiği konusuna değinmiştik (Blogun Kapsamı). Her bir post, bu kapsamla kuşkuya yer bırakmayacak bir bağa sahip olmalıdır. Üzerine yazılacak konular, bu kapsamdan hareketle belirlenmeli, çeşitlemeler kapsamdan fazla uzaklaşmamalı, "diğer konular" kategorisi mümkünse olmamalı varsa da çok az sayıda post içermelidir.

Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere, bir blog postun tek bir konuyu etkili biçimde ele alması için atılması gereken ilk adım, blogun kapsamını kategorilere ayırarak ele alınacak konuları bu kategorilerden hareketle, kategorinin belirli bir yanını ayrıntılarıyla içerecek biçimde belirlemektir.

Bu yaklaşım blogunuzun düzenli görünmesine katkıda bulunmakla birlikte şu avantajları da beraberinde getirecektir.

  1. Okurlarınızın tamamı blogunuzun kapsadığı bütün alanlarla ilgilenmiyor olabilir. Onların istediği içeriğe kolayca ulaşabilmesi ve okuduklarını doyurucu bulabilmesi için her bir yazının sınırlarının net bir çizilmesinde yarar vardır.
  2. Tek ve belirli bir konuyu ele alan etkili bir yazının başkaları tarafından fark edilmesi, paylaşılması, arama motorlarında görünür olması daha olasıdır. Konudan konuya atlayan bir yazının paylaşılarak çoğalması ihtimali pek yüksek değildir.
  3. Okurların web sitelerinde geçirdiği zaman oldukça sınırlıdır ve gittikçe kısalmaktadır. Bu nedenle sınırlı bir konuyu ele alan ve ele aldığı konunun hakkını veren bir yazının okunma ihtimali, okurun kısa sürede neyle ilgili olduğunu anlayamayacağı bir yazının okunma ihtimalinden çok daha yüksektir.

Eğer ele alacağınız konu uzun parantezler açmadan, farklı konularla bağlantı kurulmadan ele alınamayacak gibiyse, bu durumda tek bir yazı yazmak yerine belki bir yazı dizisi hazırlamayı da değerlendirmelisiniz (tıpkı okumakta olduğunuz yazının bir yazı dizisinin parçası olması gibi). Yazmaya başladığınız konunun dallanıp budaklandığını fark ederseniz, o postu bir kenara bırakıp ele alacağınız başlığı alt başlıklara ayırmayı deneyin. Eğer doğru bir ayrım yapabilirseniz, hem ele alacağınız konuyu daha iyi anlarsınız hem de tek tek yazıların okunma ihtimalini artırmış olursunuz.